Smartengeld

Wanneer u gewond bent geraakt als gevolg van een ongeluk waarvoor iemand aansprakelijk kan worden gesteld heeft u recht op smartengeld. Smartengeld is een geldbedrag dat bedoelt is om uw pijn, verdriet, angst en ongemakken te compenseren. Dat wat u is aangedaan zal op deze wijze vergoed moeten worden.

De hoogte van het smartengeld wordt in belangrijke mate bepaald door de aard en de ernst van het letsel.  Het uitgangspunt hierbij is des te ernstiger het letsel  is, des te hoger  het smartengeld zal behoren te zijn.

Ook de pijn die een slachtoffer lijdt en gedurende de rest van zijn of haar leven zal lijden moet tot uiting komen in de hoogte van het smartengeld. Dit is niet altijd even makkelijk om te waarderen. Pijn is een ervaring en  verschilt van mens tot mens.

Met de  duur van het herstel moet ook rekening gehouden worden. Een slachtoffer dat bijvoorbeeld binnen 10 weken hersteld van een armfractuur zal een andere smartengeld vergoeding krijgen dan een slachtoffer met een armfractuur  waarbij de revalidatie maanden of langer  duurt.

De toekomst is ook van belang bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld. Hoe zal iemand verder door het leven moeten. Als er sprake is van blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen dan behoort dat een andere waardering te krijgen dan wanneer iemand uiteindelijk volledig is hersteld.

Bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld wordt ook gekeken wat de invloed van het letsel  is op het verdere leven van het slachtoffer. Denk bijvoorbeeld aan de impact van handletsel in de situatie dat men bepaalde handelingen uitsluitend met de rechter of linker hand behoort  te doen, en dat vanwege het letsel niet meer kan.

De leeftijd van het slachtoffer weegt ook mee in de bepaling van de hoogte van het smartengeld. Indien een jong persoon letsel oploopt en  de rest van zijn of haar leven geconfronteerd wordt met de gevolgen daarvan lijdt dat een andere waardering van het smartengeld dan in de situatie dat iemand ouder is.

Indien de schaderegeling niet voortvarend verloopt kan dat aanleiding zijn om daarvoor compensatie te vorderen in de hoogte van het smartengeld.

Smartengeld is een vergoeding ter compensatie van pijn, beperkingen, ongemak en gederfde levensvreugde. De mate waarin een slachtoffer zich hiervan bewust is draagt ook bij aan de hoogte van het smartengeld. Dit komt voor in de situatie van comapatiënten. 

Affectieschade

Voor een slachtoffer is het vreselijk om de rest van het leven met pijn en beperkingen voort te moeten gaan. Zo’n situatie is ook heel ingrijpend voor de naasten van het slachtoffer. Voor het levenslang getuige zijn van het lijden van het slachtoffer kent de Wet nog geen schadevergoeding toe. Er zijn wel wetsvoorstellen in de maak om hierin verandering te brengen.