Aansprakelijk stellen / schadevergoeding eisen

Aansprakelijkheid betekent verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld de wettelijke verantwoordelijkheid voor het ontstaan van schade, de verantwoordelijkheid voor het ontstaan van een ongeval of de verantwoordelijkheid voor een foutieve constructie of andere nalatigheid. 

Bij aansprakelijkheid gaat het over de mogelijkheid dat iemand verantwoordelijk kan worden gesteld voor onjuist functioneren. Verantwoordelijkheid voor een gebrek (het niet voldoen aan de eisen die er onder de gegeven omstandigheden aan mogen worden gesteld) en over verantwoordelijkheid voor schade die het gevolg is van onzorgvuldigheid.

Heeft u een ongeluk gehad? Neem dan contact met ons op voor advies over:

- Aansprakelijkheid bij een verkeersongeval

- Aansprakelijkheid voor een bedrijfsongeval

- Aansprakelijkheid voor het gedrag van dieren

- Aansprakelijkheid voor een gebrekkig opstal

- Aansprakelijkheid van de wegbeheerder

- Aansprakelijkheid voor onzorgvuldig handelen

- Aansprakelijkheid bij sport en spel situaties

- Aansprakelijkheid voor een medische fout

- Aansprakelijkheid voor gebrekkig product